Späť

Bobula Juraj

1.3.1948 Liptovský Hrádok – 2.10.2017 Prešov 
 
 
Juraj Bobula sa narodil 1. marca 1948 v Liptovskom Hrádku. Po ukončení Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, študoval na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, na fakulte prevádzky a ekonomiky spojov. Od roku 1973 do roku 1992 bol zamestnanec Správy rádiokomunikácií Bratislava, na kontrolnom meracom stredisku Štrbské Pleso, ako prevádzkový inžinier.
V rokoch 1992 až 1997 pracoval ako zamestnanec Správy TANAP-u. Bol náčelník Horskej služby TANAPu, koordinátor Tatranskej Horskej služby pre oblasť Vysoké Tatry, Západné Tatry a Roháče, tajomník Kuratória Symbolického cintorína vo Vysokých Tatrách, člen redakčnej rady časopisu Vysoké Tatry a hlavný operátor rádiovej siete TANAP-u.
Od roku 1997 do roku 2000 bol zamestnanec Správy národných parkov SR, kde pracoval ako odborný pracovník – koordinátor strážnej služby Národných parkov SR. Bol šéfredaktorčasopisu Národné parky.V rokoch 2000 až 2008 pracoval pre Štátnu ochranu prírody SR - Správa TANAP-u ako odborný pracovník – koordinátor strážnej služby TANAP-u, neskoršie ako odborný pracovník pre edično - propagačnú činnosť. Pôsobil ako šéfredaktor a redaktor časopisu Ochrana prírody Slovenska.
Juraj Bobula bol od roku 1980 až do svojej smrti dobrovoľný člen Tatranskej horskej služby, kde zastával aj funkciu predsedu dobrovoľného zboru. Za svoju dlhoročnú prácu bol ocenený bronzovým, strieborným a zlatým odznakom Tatranskej horskej služby.
Ako profesionálny fotograf a člen Syndikátu slovenských novinárov dlhé roky propagoval dianie a prírodné krásy vo Vysokých Tatrách. Je autor niekoľkých desiatok nástenných a stolových kalendárov, stoviek pohľadníc z rôznych oblastí Slovenska a rôznych obrazových publikácií.
Ako dobrovoľník dlhé roky pracoval ako technik ozvučenia alebo fotograf na medzinárodných pretekoch Veľkej ceny Slovenska v zjazdovom lyžovaní, Tatranského pohára a iných medzinárodných pretekoch na území Vysokých Tatier.
Juraj Bobula bol po celý svoj život aktívnym športovcom. V mladosti sa venoval ľahkej atletike,  tu v Tatrách ho zlákalo lyžovanie, skialpinizmus a lezenie. Bol dlhoročným členom horolezeckého oddielu JAMES vo Vysokých Tatrách.
Juraj Bobula dlhodobo patril medzi najaktívnejších dobrovoľníkov v slovenskom olympijskom hnutí. Nechýbal hádam na žiadnej akcii, ktorú organizoval Olympijský klub Vysokých Tatier. S radosťou sa zúčastňoval na medzinárodných olympijských mládežníckych táboroch aj na ďalších podujatiach vo Vysokých Tatrách, na ktorých vštepoval účastníkom blízky vzťah k prírode a k jej ochrane. Tradične ich sprevádzal pri návšteve Olympijského lesa v Tatranskej Lesnej, kde pod jeho odborným dohľadom vysádzali nové stromčeky.
 Vďaka aktivite Juraja Bobulu sa v environmentálnej oblasti každoročne realizovalo viacero projektov. Členom komisie SOV pre šport a životné prostredie bol od roku 1997, od roku 2005 ju viedol. Komisiu zastupoval aj na viacerých medzinárodných konferenciách o športe a životnom prostredí v zahraničí.
 Slovenský olympijský výbor v roku 2007 ocenil dlhoročné významné zásluhy Juraja Bobulu v olympijskom hnutí v roku 2007 udelením Bronzových kruhov SOV (2007 a v roku 2016 prijatím za čestného člena SOV na 49. valnom zhromaždení SOV , čo je de facto najvyššie vyznamenanie. Za čestného člena SOV môže byť prijatý člen SOV alebo výrazná osobnosť, ktorá preukázala mimoriadne služby olympijskému hnutiu a slovenskému športu. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) mu udelil diplom za šport a ochranu životného prostredia.