Späť

Glesk Pavol

30. 1. 1931 Lučenec – 15. 7. 2008 Bratislava

Pavol Glesk bol dlhoročný popredný atletický tréner, funkcionár, telovýchovný pedagóg. Začínal s atletikou ako bežec na stredné trate, v roku 1956 utvoril slovenský rekord v behu na 1 500m (3:53,0). Ako tréner vychoval viacerých československých reprezentantov v atletike, na bronzový olympijský stupeň priviedol na Hrách XX. olympiády 1972 v Mníchove diaľkarku Evu Šuranovú, neskôr ešte striebornú na majstrovstvách Európy v roku 1974. Ako športový funkcionár bol v rokoch 1959 - 1963 predseda Slovenského atletického zväzu, stál tiež pri zrode medzinárodného atletického mítingu Cena Pravdy (1957), neskôr svetoznámeho podujatia PRAVDA-TELEVÍZIA-SLOVNAFT, kde od roku 1958 bol člen organizačného výboru.

V rokoch 1960 - 1963 zastával funkciu podpredsedu Sekcie ľahkej atletiky Ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy. Ako univerzitný profesor pôsobil na trnavskej katedre Materiálovo - technologickej fakulty STU. Ako tréner alebo funkcionár sa zúčastnil deviatich olympijských či zimných olympijských hier. V rokoch 1990 - 1992 bol podpredseda Československého olympijského výboru, viedol "federálnu" výpravu Čechov a Slovákov pod hlavičkou ČSFR na XVI. zimných olympijských hrách 1992 v Albertville, bol prvý predseda Slovenskej olympijskej akadémie (1993 – 1995) a spoluzakladateľ medzinárodnej olympiády detí a mládeže Kalokagatia v Trnave. 

Pavol Glesk bol zvolený za čestného člena Slovenského olympijského výboru na 24. valnom zhromaždení Slovenského olympijského výboru dňa 25. januára 2003 v Bratislave.