Späť

Kadnár Ľubomír

27. 9. 1941 Bratislava - 9. 11. 2008 Bratislava

Účastník finále K4 na OH 1972 v Mníchove (so Součkom, Bohutínskym a Kvasilom - 9. miesto) bol 26-násobný majster Česko-Slovenska (K1, K2, K4). Trikrát štartoval na majstrovstvách sveta (1963 siedmy v K2 s Pleierom, 1966 šiesty v K4 1000 m , 1971 ôsmy v K4 na 1000 m, deviaty v K4 na 10 000 m) a dvakrát na majstrovstvách Európy (1961 piaty v K 4 na 10 000 m, 1965 m štvrtý na K 2 na 10 000 m s Pleierom). Vyše dvadsať rokov viedol Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky a predtým aj Česko - Slovenský kanoistický zväz. Ako tréner pracoval s olympijským štvorkajakom, ktorý na barcelonských hrách skončil štvrtý, iba deväť stotín od medaily. Bol spoluzakladateľ Slovenského olympijského výboru, a v  prvom jeho volebnom období vykonával funkciu podpredsedu pre ekonomiku (1992 – 1997). Patril k zakladateľom prvého regionálneho olympijského klubu, ktorý vznikol v Bratislave. Vyše štvrťstoročie pracoval ako riaditeľ Správy telovýchovných a športových zariadení mesta Bratislavy, do roku 2004 bol predseda jedného z najstarších vodáckych klubov na Slovensku VK Tatran Karlova Ves.

Ľubomír Kadnár bol zvolený za čestného člena Slovenského olympijského výboru na 20. valnom zhromaždení SOV dňa 31. marca 2001 v Bratislave.