Späť

Mráz Ján

28. 6. 1922 Banská Bystrica – 14.7.2016 Bratislava

Ján Mráz jeden z najvýznamnejších slovenských športových funkcionárov a prvý generálny tajomník súčasného Slovenského olympijského výboru bol absolvent Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici (1941), profesionálnu činnosť ukončil ako riaditeľ Správy pre veci majetkové a devízové pre Slovensko v roku 1987. Športovú mladosť trávil v rodnom meste. V lete holdoval popri atletike, gymnastike a volejbalu najmä plávaniu, hral vodné pólo, stal sa majstrom stredného Slovenska v skokoch do vody. Počas aktívnej činnosti vypomáhal v plaveckom klube aj ako zapisovateľ, mohol mať vtedy 15 – 16 rokov, to bol ten deň „D“, keď sa začala jeho kariéra ako sám hovoril „športového byrokrata“.

Učarovali mu najmä lyže a lyžovanie. Už ako sedemročný zjazdoval na doskách zo suda. V roku 1934 ako člen Ski klubu Banská Bystrica získal titul majstra SR v obrovskom slalome, v rokoch 1942 - 1943 bol člen Oddielu armádnych pretekárov (OAP). Ako vojak sa zúčastnil Slovenského národného povstania, od jeho vypuknutia v roku 1944. Po potlačení povstania prežil so spolubojovníkmi v horách, kde mu veľmi dobre poslúžili vlastnosti športovca - otužilosť, vytrvalosť a nezlomná vôľa. Poslúžili mu nielen vo vojnových dobách, ale počas celého života. Z hôr prešiel k armádnemu zboru, kde bol až do marca 1945.Po vojne sa zapojil do funkcionárskej práce v lyžovaní. Už pri druhom ročníku obnoveného Tatranského pohára v roku 1950 bol zástupcom generálneho tajomníka pretekov, v roku 1954 nastúpil do funkcie predsedu Sekcie lyžovania Slovenského výboru pre telesnú výchovu a šport, neskôr Slovenského ústredného výboru ČSZTV, kde pôsobil do roku 1959.

O desať rokov ho zvolili za predsedu Zväzu lyžovania ÚV ČSZTV, funkciu popri iných telovýchovných funkciách vykonával do roku 1974. V roku 1954 sa stal najmladším rozhodcom Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) za ČSR a rozhodoval až do roku 1974. O tri roky neskôr, v roku 1957 ako prvý Slovák, sa stal členom FIS, od roku 1969 až do roku 1990 bol člen predsedníctva FIS, odvtedy ako čestný člen. Vyvrcholením snaženia Jána Mráza o rozvoj lyžovania na Slovensku bola príprava a konanie Majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní vo Vysokých Tatrách v roku 1970 na poste generálneho tajomníka organizačného výboru majstrovstiev, dodnes považovaných za jedno z najvýznamnejších športových podujatí na našom území v histórii.

Olympijskú atmosféru zažil ako rozhodca severskej kombinácie počas IX. zimných olympijských hier 1964 v Innsbrucku, o štyri roku ako člen jury pre alpské lyžovanie v Grenobli a následne ako vedúci lyžiarskej časti výpravy ČSSR na XI. zimných olympijských hrách v Sappore v roku 1972. Od roku 1987 sa aktívnejšie zapojil do vytvárania samostatného orgánu pre rozvoj olympizmu na Slovensku – Olympijskej spoločnosti Slovenska. Po vzniku Slovenského olympijského výboru, 19. decembra 1992, od februára 1993 vykonával funkciu jeho generálneho tajomníka. Od toho istého roku štyri roky ako prvý funkcionár zo stredo- a východoeurópskych národných olympijských výborov bol člen trojčlennej Revíznej komisie Asociácie európskych olympijských výborov.

S ukončením prvého olympijského cyklu sa rozhodol, dňa 31. januára 1997, z vekových dôvodov funkciu ukončiť. Na zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru v júli 1996 v Atlante dekoroval Jána Mráza vtedajší prezident MOV markíz Juan Antonio Samaranch najvyšším vyznamenaním udeľovaným MOV – Olympijským radom v striebre. V roku 2007 mu pri príležitosti 85. narodenín udelil Prezident SR Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Ministerstvo obrany SR ho vo v roku 2014 ocenilo Pamätnou medailou k 70. výročiu SNP a ukončenia 2. svetovej vojny.

Ján Mráz bol zvolený za čestného člena Slovenského olympijského výboru na 10. zasadnutí SOV dňa 22. februára 1997 v Bratislave.