O pamätníku olympionikov

Národný pamätník olympionikov predstavuje dlhoročné úsilie Slovenského olympijského výboru o zriadenie symbolického pietneho miesta, na ktorom si ľudia môžu uctiť pamiatku vynikajúcich športovcov – olympionikov. Pamätník je venovaný všetkým olympionikom zo Slovenska, ale na tabuľkách na ňom sú uvedené mená zosnulých olympijských medailistov. Základný kameň Národného pamätník olympionikov na Národnom cintoríne v Martine položili 6. novembra 2013 a slávnostne odhalili 16. októbra 2014. Výstavba Národného pamätníka olympionikov bola realizovaná z iniciatívy Slovenského olympijského výboru v spolupráci s mestom Martin. Technickú realizáciu návrhu architekta Mojmíra Vychodila, ktorý vyhral súťaž SOV na dizajn pamätníka, zabezpečila firma Kam-stav. Na výstavbu Národného pamätníka olympionikov vo verejnej zbierke prispeli viaceré právnické osoby ako aj jednotlivci.

„Tento projekt je dôležitý z dvoch dôvodov. Po prvé – je to poďakovanie všetkým olympionikom za to, čo urobili pre Slovensko. A po druhé – je to inšpirácia súčasným a budúcim generáciám, že človek má rozvíjať svoj talent a potenciál a snažiť sa v športe alebo v čomkoľvek inom dosiahnuť maximum. Pretože bez toho sa spoločnosť rozvíjať nemôže.“

František Chmelár, prezident SOV

Štatút Pamätníka olympionikov - PDF

3D prehliadka pamätníka

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA