Späť

Vojtech Zulawsky

  • Šerm
  • Striebro

  • 1908
  • Šabľa
23. 10. 1869 Trebišov - 24. 10. 1914 Sarajevo (Bosna a Hercegovina)

Hry IV. olympiády 1908 Londýn - kord – vypadol v 1. kole
Hry V. olympiády 1912 Štokholm - šabľa jednotlivcov – bez umiestenia, fleuret - bez umiestenia.

Pôvod Vojtecha (Bélu) Zulawszkého na Slovensku, konkrétne v Trebišove, sa podarilo
objaviť až pomerne nedávno. Zulawszky v Budapešti absolvoval šermiarsku školu talianskeho majstra Santelliho a v šerme šabľou prešiel zmenou techniky od pohybu zápästia na pohyb celého ramena. Od roku 1897 bol učiteľom telocviku, šermovania a maďarského jazyka na reálnej škole v Köszegu. Začiatkom 20. storočia sa v záujme svojej šermiarskej kariéry presťahoval do Budapešti, kde súťažil za klub MAC. Život úspešného olympionika sa skončil len vo veku 45 rokov v prvej svetovej vojne. Ako major rakúsko - uhorskej armády Zulawszky padol v bojoch pri Sarajeve.